iBi STORE je systém, který zrychluje a usnadňuje objednávání zboží v oblasti biopotravin a zdravé výživy

Chceme pomoci posílit pozici maloobchodů takovým řešením, které bude prospěšné jak na straně odběratele, tak dodavatele. iBi STORE uvolní prodejcům svázané ruce při neefektivní rutinní práci a dodavatelům nabídne jedinečný obchodní kanál zaměřený na potřeby jejich odběratelů.

Všechny funkce jsou nástrojem k řešením problémů, se kterými se na nás obracíte. Proto jste zejména vy tvůrci iBi STORE. Díky že nás využíváte.